Privacy Policy | MountainShield Capital Fund

Privacy

  Hoe beschermen wij uw privacy?

  Het MountainShield Capital Management maakt al sinds de start van het fonds gebruik van de modernste technieken om uw gegevens veilig op te slaan. Onze privacy policy vindt u hier.
  Wat zijn cookies?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op uw computer. Dit tekstbestand zorgt ervoor dat u de optimale variant van onze website krijgt te zien en geen onnodige extra stappen hoeft te doorlopen om de informatie te vinden die u zoekt.

  Tevens worden deze cookies gebruikt om onze website te blijven verbeteren.

  De cookies op deze website geven ons enkel het recht om u op onze website te volgen en de data hiervan zullen wij nooit verkopen aan derden.

  Welke cookies gebruikt het MountainShield Capital Fund?

  MountainShield gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

  MountainShield gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

  Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Van wie slaat het MountainShield Capital Fund data en persoonsgegevens op?

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

  Het gebruik van cookies is ten alle tijden vrijwillig op de website van het MountainShield Capital Fund. Het weigeren van cookies kan erin resulteren dat enkele functionaliteiten niet beschikbaar zijn voor u.

  Maakt u gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

  MountainShield neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MountainShield) tussen zit.

  Deelt het MountainShield Capital Fund mijn gegevens met derden?

  MountainShield deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MountainShield blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Daarnaast verstrekt MountainShield uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Meer informatie vindt u in onze Privacy Policy.

  Kan ik mijn gegevens inzien bij het MountainShield Capital Fund?

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via onze contactpagina.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

  MountainShield zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. MountainShield wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe beveiligt het MountainShield Capital Fund mijn gegevens?

  MountainShield neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactpagina.

  Wij traden actief | MountainShield Capital Fund
  25
  thema's sinds 2016
  613
  verschillende aandelen verhandeld
  20000
  transacties uitgevoerd
  Bel ons | MountainShield Capital Fund
  Laat u terug bellen door een van onze experts
  laat u terugbellen