Documenten.jpg

Documenten

Documenten

Bent u op zoek naar inschrijfformulieren?
Open eenvoudig uw account op www.mijnmountainshield.nl
en participeer binnen enkele minuten.

Brochure
Ontvang meer informatie over de strategie van MountainShield in deze brochure.
Download
Prospectus
Bekijk het prospectus van het MountainShield Capital Fund.
Download
Essentiële Beleggersinformatie
Lees onze Essentiële Beleggersinformatie.
Download

informatie fonds:

Minimum investering: EUR 25.000
Minimale vervolgstorting: EUR 5.000
Minimale onttrekking: EUR 5.000
Lopende kosten: 3,79%* per jaar (*Schatting van de kosten voor boekjaar 2019 uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen per 1 januari 2019.)
Prestatievergoeding: 20% van het resultaat
High watermark: Ja, onbeperkt
Juridische status: Besloten Fonds voor Gemene Rekening
Accountant: Ernst & Young Accountants LLP
Toetreding: Maandelijks op eerste werkdag
Uittreding: Maandelijks op eerste werkdag
Aanmeldingstermijn voor uittreding: 10 werkdagen
Minimum participatietermijn: 1 maand
Toetredingskosten: 0,5%
Uittredingskosten: 0,5%

Essentiele Beleggersinformatie >>>
Inlegvel Prospectus >>>
Inlegvel wijzigingen Prospectus d.d. 6 januari 2017 >>>
Inlegvel wijzigingen Prospectus d.d. 7 augustus 2019 >>>
Kvk MountainShield Capital Fund >>>
Oprichtingsakte MountainShield Capital Fund >>>
Statuten MountainShield Capital Fund >>>
Registratiedocument MountainShield Capital Fund >>>
Halfjaarverslag 2016 MountainShield Capital Fund >>>
Jaarverslag 2016 MountainShield Capital Fund >>>
Halfjaarverslag 2017 MountainShield Capital Fund >>> 
Jaarverslag 2017 MountainShield Capital Fund >>> 
Halfjaarverslag 2018 MountainShield Capital Fund >>> 
Jaarverslag 2018 MountainShield Capital Fund >>>
Halfjaarverslag 2019 MountainShield Capital Fund >>> 

Informatie beheerder

AFM vergunning (2007) ROI am>>>
AFM vergunning AIFMD beheerder (2014) ROI am>>>
KvK ROI am>>>
Akte van Oprichting ROI am >>>
Statuten ROI am >>>
Jaarrekening 2018 Beheerder >>>

INFORMATIE Bewaarder

IQ EQ Depositary
Postbus 11063
1001 GB Amsterdam

KvK Uittreksel Bewaarder IQ EQ >>> 

INFORMATIE Administratiekantoor

IQ EQ Financial Services
Postbus 11063
1001 GB Amsterdam

phone.png
Laat u terug bellen door een van onze experts
laat u terugbellen