MSCF USP 2-717889-edited.jpg

Het laatste nieuws

Zweden: het modernste land ter wereld

Geschreven door Redactie

Het koninkrijk Zweden mag zich een van de rijkste, welvarendste en meest ontwikkelde landen ter wereld noemen. Zelf houden de Zweden het op världens modernaste land; het modernste land ter wereld. Een perfecte verzorgingsstaat, met welvaart, technologische vooruitgang en persoonlijke vrijheid voor iedereen.

Zweden is van ver gekomen. Na een gouden periode in de 17de en 18de eeuw, waarin het Zweedse rijk behoorlijk groot was, raakte het land in verval. Aan het begin van de vorige eeuw was Zweden een van de armste landen van Europa. Veel Zweden probeerden aan de armoede te ontkomen door naar Noord-Amerika te emigreren. Het land kwam er op wonderbaarlijke wijze bovenop, geholpen door technologische ontwikkelingen en de natuurlijke hulpbronnen die het land bezit. Zo transformeerde Zweden van een agrarisch land tot een moderne geïndustrialiseerde samenleving met hout en ijzererts als belangrijke exportproducten.

Dat zorgde op velerlei manieren voor grote veranderingen. Zo werden in heel Zweden vanaf het midden van de 19de eeuw spoorlijnen en grote kanalen aangelegd om het hout en ijzererts te vervoeren. Daardoor werden veel delen van het lange land ontsloten en ontstond er een levendige handel. Wat Zweden vooral in de kaart speelde was dat Engeland in de eerste periode van de industrialisatie de eigen hulpbronnen flink had geplunderd. Grootmacht Engeland werd een belangrijk afzetgebied voor hout. Ook als producent van ijzererts deed Zweden goede zaken. In de tweede industriële revolutie aan het eind van de 19de eeuw kon Zweden, geholpen door verdere technologische ontwikkelingen, een betere logistiek en vooral buitenlandse investeringen verder opkrabbelen. Naast ijzererts en hout werd het land ook een grote speler als haverleverancier.

» Lees hier ons artikel over Zweedse aandelen.

In de eerste jaren van de 20ste eeuw ging het economisch de goede kant op met Zweden. Zoals overal in de geïndustrialiseerde landen hadden de arbeiders het zwaar. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, de sociaaldemocratische partij van Zweden, gaf de arbeiders een stem. Door zich in te spannen voor algemeen kiesrecht (ook voor vrouwen) en een 8-urige werkweek werden de sociaaldemocraten een niet te onderschatten partij in het politieke landschap. Tussen 1936 en 1976 bestuurden de Sociaaldemocraten het land en legden in de jaren voor de tweede wereldoorlog het fundament voor het moderne Zweden, zowel op economisch als sociaal gebied.

Het echtpaar Myrdal speelde een vooraanstaande rol in de transitie van Zweden. Econoom en politicus Karl Gunnar en zijn vrouw, de sociologe Alva, waren Keynesianen in hart en nieren. Ze propageerden een belangrijke rol voor de overheid in de economie en legden in de jaren vijftig de basis voor de alom geroemde verzorgingsstaat. Wat de Myrdals met het land voor hadden, is terug te zien in de vele, nu troosteloos aandoende voorsteden in het land. Zij bedachten met wetenschappelijke precisie de kleur- en vormloze blokkendozen waarin de Zweden, voorzien van alle gemakken, konden genieten van alle verworvenheden in het moderne Zweden.

Buitenstaanders noemen de Zweedse verzorgingsstaat, ook al is die sinds de jaren tachtig flink afgebroken, nog steeds indrukwekkend. Vaders krijgen een riant ouderschapsverlof. Medicijnen, doktersbehandelingen, studeren; het is allemaal zo goed als gratis en de gelijkheid tussen man en vrouw staat hoog in het vaandel. Ver voordat elders in Europa vrouwen in mannenberoepen waren te zien, was dat in Zweden al heel gewoon. En andersom ook.

stockholm

In zo’n keurige en open samenleving kon Zweden in de jaren zestig en zeventig excelleren als modern en innovatief land. Ook op economisch gebied. In de derde industriële revolutie speelde het land een belangrijke rol als exportland. Bedrijven als Volvo, SAAB, Electrolux, IKEA en Ericsson maakten het land groot. In de jaren zeventig kwam de omslag. Het onderhouden van de verzorgingsstaat werd te duur. Door geopolitieke spanningen zakte de wereldeconomie in en dat raakte Zweden diep. Daarnaast kon het land steeds moeilijker concurreren met opkomende economieën. De hoge lonen en het voor investeerders onvriendelijke belastingklimaat speelden daar een rol in.

Hoewel de economie de afgelopen jaren flinke deuken opliep, ligt het welvaartspeil nog steeds erg hoog. Zweden ontwikkelt zich in deze eeuw steeds meer als een open Europees land. Het is ook niet voor niets dat de Zweedse regering heel graag een voorname rol in de Europese Unie wil spelen, ondanks de scepsis die er bij de bevolking heerst. Mede door de hang naar aanzien in Europa en het sociale bewustzijn van de overheid is het straatbeeld sinds het midden van de jaren zeventig behoorlijk veranderd. Immigranten maken een steeds groter deel uit van de bevolking. Dat gaat ook in Zweden gepaard met een verhit vluchtelingendebat, maar tegelijkertijd zijn de buitenlanders hard nodig om demografische effecten het hoofd te bieden. Zweden heeft te maken met krimp en vergrijzing.

Het land zucht ook onder de gevolgen van de klimaatverandering. De winters worden milder en de zomers warmer. De warme en droge zomers zijn een zorg. Dat bleek in de zomer van 2018 toen het land getroffen werd door de ergste bosbranden sinds mensenheugenis. In de winter blijft de echte vrieskou steeds vaker weg. Voor de inwoners betekent dat minder stookkosten, ook al stoken ze ’s winters vaak nog steeds alsof ze midden in een koude horrorwinter zitten. Het besef van de gevolgen van de opwarming van de aarde is in heel Zweden voelbaar. Juist daarom wordt er werk gemaakt van oplossingen om het broeikaseffect tegen te gaan.

De industrie draagt zijn steentje bij met milieuvriendelijke oplossingen. Zo is er een bedrijf dat energie haalt uit huisafval. Er zijn al 34 centrales gebouwd waardoor 1 miljoen huishoudens op deze manier verwarmd worden. Aan het begin van deze eeuw ontvouwde de Zweedse regering ambitieuze plannen om binnen een aantal jaar totaal onafhankelijk te zijn van fossiele brandstof. In Zweden is naast zonne-en windenergie ook bergwarmte een belangrijke duurzame energiebron. Belastingtechnisch zal dat even wennen zijn voor de schatkistbewaarders. Nu is de belasting op fossiele brandstoffen in het land de hoogste ter wereld. Dat komt mede door de succesvolle invoering van een CO2-heffing.

Daarnaast zet Zweden vol in op kernenergie. Het land telt acht actieve kernreactoren op drie locaties. Die leveren bijna 40% van de totale elektriciteitsproductie. Zweden stond tot aan de kernramp van Fukushima positief tegenover kernenergie, maar dat sentiment is omgeslagen. Intussen is het land Europees koploper als het gaat om hernieuwbare energie. Groene stroom was in 2018 goed voor meer dan de helft van al het energieverbruik, blijkt uit cijfers van Eurostat.

Conclusie

Alle veranderingen, zowel op economisch en sociaal gebied, hebben het land niet onberoerd gelaten. De politieke macht van de sociaaldemocraten lijkt voorgoed doorbroken. De verkiezingen van 2014 en 2018 kenden na de uitslag dan ook een voor Zweedse begrippen lange en moeilijke formatie. En nu Sverigesdemokraterna, te vergelijken met de Nederlandse PVV, een niet meer weg te denken politieke factor is, zal het politieke debat er niet makkelijker op worden. In hoeverre dat gevolgen heeft voor de economie is afwachten. De (financiële) dienstensector kan wel tegen een stootje. Ook op het gebied van duurzame consumptiegoederen en ICT-diensten hoeft Zweden zich geen zorgen te maken.

Het MountainShield Capital Fund belegt overal ter wereld in kansrijke sectoren. Voor ons beleggingsfonds maken wij grondige analyses en nemen wij positie in aandelen met het meeste potentieel op een goed rendement.

» Vraag meer informatie over het MountainShield Capital Fund

Zweden

Redactie

Redactie

De redactie van ROI Asset Management beheert content voor haar fondsen.
Bezoek onze website www.roiassetmanagement.com voor onze fondsen en diensten.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Lees ook de volledige disclaimer.

Meer nieuws

Er zijn nog geen aanverwante nieuwsberichten.

phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen