MSCF USP 2-717889-edited.jpg

Het laatste nieuws

Beleggen in uranium

Geschreven door Selwyn Duijvestijn

Wie wil beleggen in grondstoffen kan natuurlijk kiezen voor goud, olie, suiker of mais. Of in ijzer of aluminium. Maar het kan ook in minder veilige stoffen. Uranium bijvoorbeeld. Bekend van de kerncentrales en atoombommen. Inderdaad, beleggen brengt risico’s met zich mee.

Beleggen in uranium is evenwel niet meer of minder risicovol dan uw geld stoppen in elk willekeurig aandeel of grondstof. Net zoals bij elke investering vooraf, dient u zich goed op de hoogte te stellen van de huidige stand van zaken, wat er allemaal aan vooraf ging en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst.

Beleggen in kernbrandstof

Uranium werd in 1789 ontdekt en is vernoemd naar de even daarvoor ontdekte planeet Uranus. Wij kennen uranium vooral als de brandstof die in kerncentrales wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het grote voordeel van deze vorm van energie-opwekking is dat er geen CO2 en andere broeikasgassen worden uitgestoten. Ook is er veel minder afval. Grootste nadeel zijn de veiligheidsaspecten. Niet alleen in en rondom de kerncentrales maar ook voor de nucleaire afvalverwerking. De militaire (en terroristische) bruikbaarheid van verrijkt uranium is een ander huiveringwekkend aspect. En dan zijn er nog de onvoorziene rampen, zoals die van Tsjernobyl in 1986 en de ramp in Fukushima in 2011. In één klap zijn al die milieuvriendelijke jaren teniet gedaan.

Uranium-kerncentrale 

» Lees hier hoe u kunt beleggen in uranium.

Die rampen en de terroristische dreigingen doen uranium natuurlijk geen goed. Daarbij schermen milieu-activisten graag met nog schonere alternatieven als wind- en zonne-energie. Het aantal mijnbouwbedrijven dat uranium delft daalde sinds 2011 van ongeveer 500 naar 40 stuks. Maar daarmee is het verhaal van kernenergie nog niet over en uit. Alles lijkt erop dat de vraag naar uranium gaat de komende tijd gaat toenemen. Een teken aan de wand is de situatie in China. In hun strijd tegen de extreme luchtvervuiling aldaar, zoeken de Chinezen naar schonere energiebronnen. En kernenergie geeft 0% luchtvervuiling. Het land heeft daarom tientallen nieuwe kerncentrales in de steigers staan. Ook Japan herpakt zijn kernenergieprogramma. Wereldwijd betekenen al die nieuwe centrales een toename van 50%. De mijnbouwbedrijven die nog actief zijn, zullen dus flink aan de bak moeten om aan de stijgende vraag te voorzien. Interessante informatie voor wie overweegt te gaan beleggen in uranium.

Kantelpunt

Uranium_electron-768275-editedDe prijs van uranium is vanaf een high in 2011 (boven de 70 dollar) gedaald naar 18 dollar in 2017. Daar ligt ook wel de voorlopige low...

Het echte serieuze kantelpunt wordt bereikt wanneer de voorraden verhandeld zijn. Dan zullen de mijnen weer intensiever worden aangesproken. China, India, Rusland, Pakistan en de golfstaten zullen die vraag aanzwengelen met hun nieuwe kerncentrales.

Analisten menen bovendien dat ook het westen uiteindelijk niet zonder kerncentrales kan. De eisen uit het klimaatakkoord van Parijs zijn dwingend en dringend. Afgesproken is om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen, zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot maximaal 2 graden Celsius. Bedenk daarbij dat de wereldbevolking nog altijd toeneemt en dat de energiebehoeften nu en in de toekomst zullen blijven stijgen. Het rendement uit zonne- en windenergie zal niet voldoende zijn. Met name Duitsland was snel met het sluiten van zijn centrales na de ramp in Fukushima. Maar ook hier kan het tij zomaar keren. Het plan om in 2022 helemaal te stoppen met kernenergie kan door een volgende regering van tafel worden geveegd. Omringende landen zijn juist weer bezig nieuwe centrales te bouwen.

En dan zijn er ook nog landen waar de grondstoffen sowieso schaars zijn. Zuid-Korea is zo’n land dat  over weinig natuurlijke rijkdommen beschikt. Het is voor een derde van de elektriciteitsproductie aangewezen op kerncentrales. Daarmee is het een ‘zekerheidje’ voor de blijvende vraag naar uranium.

Het kan ook nog anders

Uranium heeft één grote concurrent. Thorium wordt de laatste tijd vaak genoemd als een alternatieve brandstof voor kerncentrales. Het grote voordeel hierbij is, dat er bij het gebruik van thorium geen plutonium wordt geproduceerd. Waarmee het basisingrediënt voor kernbommen wordt weggenomen. De thoriumvoorraden in Australië, de Verenigde Staten, Noorwegen en Turkije zijn groot. Voor deze landen is thorium daarom interessant.
Het gebruik van thorium zit echter nog in de experimentele fase. Voorlopig is het grootste nadeel van thorium dat de bestaande centrales puur zijn ingericht op het gebruik van uranium.

De beleggingsexperts houden ook de grondstoffenmarkt in de gaten. Wij zoeken altijd naar aandelen en andere beleggingsproducten die op middellange termijn positief rendement op kunnen leveren.

» Vraag meer informatie over het MountainShield Capital Fund

Disclaimer: MountainShield Capital Fund heeft op moment van schrijven geen positie in genoemde aandelen.

Uranium Grondstoffen Mijnbouw

Selwyn Duijvestijn

Selwyn Duijvestijn

Beursexpert Selwyn Duijvestijn is bekend vanwege zijn concrete beurstips en contraire beleggingsstijl. De publicaties van Selwyn Duijvestijn verschijnen veelvuldig in gerenommeerde media, zowel in de print als de online edities.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Lees ook de volledige disclaimer.
phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen