MSCF USP 2-717889-edited.jpg

Het laatste nieuws

Wat beleggers moeten weten over Spanje

Geschreven door Selwyn Duijvestijn

Het Koninkrijk Spanje is de vijfde economie van Europa en de dertiende ter wereld. Het bruto binnenlands product van het land kwam in 2018 uit op 1864 miljard dollar. Spanje is vooral bekend als vakantieland, maar heeft economisch veel meer te bieden. 

Ook is het één van de landen die flink werd getroffen door de economische crisis. Daar lijkt Spanje zich aan te ontworstelen, ondanks dat er flink wat politieke spanningen zijn vanwege de wens van Catalonië om zich af te scheiden van Spanje.

» Lees hier ons artikel over Spaanse aandelen.

Het Spanje zoals we dat nu kennen, bestaat eigenlijk nog niet eens zo heel lang. Tot de dood van generaal Franco was het land tussen 1939 en 1975 een fascistische dictatuur. De regeerperiode van ‘El Generalisimo’ heeft diepe wonden achtergelaten in de Spaanse samenleving. Wie goed kijkt, ziet die nog steeds. Dat Spanje daar nog steeds mee worstelt, blijkt uit het feit dat slachtoffers van de dictatuur al jaren op erkenning en de daarbij horende schadevergoeding wachten. Maar nog meer wacht het halve land op veroordeling van degenen die in opdracht van Franco de vreselijkste misdaden uitvoerden. Volgens schatting vonden in totaal 200.000 Spanjaarden de dood tijdens het regime van Franco.

Franco-spain

Wat Franco achterliet in 1975 was een land dat economisch prima mee kon komen met de rest van Europa. Aan het begin van zijn dictatuur was dat anders. Vanwege het politieke isolement waarin Spanje na de Tweede Wereldoorlog verkeerde, kreeg hij de wederopbouw maar moeilijk van de grond. Toen hij de Verenigde Staten als bondgenoot binnenhaalde, veranderde dat. Spanje werd in de jaren zestig zelfs een populaire vakantiebestemming. Aan de costa’s is in die dagen weinig te merken van de deplorabele staat waarin het land dan al jaren verkeert. Franco weet in ieder geval de ergste noden van het volk te ledigen en door de florerende wereldeconomie in de jaren zestig kan Spanje zelf een aardige groei doormaken, maar een flink deel van de bevolking buiten de steden lijdt nu nog steeds armoede.

De echte groei komt pas in de jaren tachtig als de socialistische Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aan de macht komt. Spanje treedt toe tot de Europese Unie en de NATO. Spaanse bedrijven beginnen stilaan hun rol op te eisen in sectoren als de vliegtuigbouw, informatica, biotechnologie, zonne-energie en de auto-industrie. Daarnaast blijft toerisme een van de belangrijkste motoren van de Spaanse economie. Van oudsher is het land een belangrijke landbouwproducent. Dat is in de loop der jaren niet veranderd. Sinaasappelen, olijven en olijfolie, noten en druiven zijn gekende exportproducten.

Spanje en de financiële crisis

Begin 2018 kreeg Spanje van de kredietbeoordelaars de felbegeerde A-rating terug. Het land werd na jaren van economische problemen weer als een betrouwbare debiteur gezien. Spanje werd in 2008 keihard getroffen door de economische crisis. Na een geweldige bloeiperiode kwam het halve land binnen een paar maanden tot stilstand, met alle gevolgen van dien. Spanje ging nog goed geluimd de nieuwe eeuw in. Het land kende grote economische groei. Vooral in de bouwsector kon het niet op. Er werd in rap tempo gebouwd en de huizen vonden gretig aftrek. Tot Lehman Brothers de wereld meenam in zijn val. Veel Spanjaarden kwamen in grote problemen. In het meest gunstige geval raakten ze alleen hun baan kwijt. Spanje veranderde in een economisch slagveld. De bouwsector lag nagenoeg plat en ruim 20% van de beroepsbevolking was werkloos. Naast de bouwcrisis was er een kredietcrisis. Banken moesten worden gered om nog erger te voorkomen.

spanje-madrid-torres

Spanje hoort er economisch gezien weer helemaal bij. Dat wil echter nog niet zeggen dat de crisis bezworen is. De politiek is er anno 2018 nog niet in geslaagd de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Die was, ook in de succesvolle jaren tachtig, al vrij groot en de crisis zorgde er alleen maar voor dat het verschil nog nijpender werd. Dat heeft ook zijn weerslag op de samenleving. Met een werkloosheid van ruim 15% in augustus 2018 behoort Spanje nog steeds tot de zorgenkindjes van de EU. Om de armoede het hoofd te bieden die vooral in het binnenland van Spanje schrijnend is, heeft de regering plannen gelanceerd om het minimumloon met maar liefst 22% te verhogen. Volgens velen is het zelfmoord, maar de regeringspartij PSOE spreekt van een terechte compensatie voor Spanjaarden met lagere inkomens die tijdens de crisis onevenredig hard zijn getroffen. Of het minderheidskabinet van premier Pedro Sánchez zichzelf in de voet schiet, moet blijken als de verhoging er echt komt. Critici zeggen dat werkgevers flink gaan snoeien in hun personeelsbestand. Dat zou een reden kunnen zijn om het minimumloon minder hard te laten stijgen.

Een ander probleem waarmee Spanje zich geconfronteerd ziet, is de kwestie rond Catalonië. De autonome regio lijkt vastbesloten zichzelf als republiek uit te roepen, en dat zorgt voor flinke politieke instabiliteit. Catalonië is een van de zeventien autonome gemeenschappen in het land. Het heeft echter, net als Baskenland en Galicië, een grotere mate van zelfstandigheid dan de andere gemeenschappen. Spanje is overigens wel bekend met regio's die totale zelfstandigheid zoeken. Baskenland heeft lang geprobeerd de zelfstandigheid af te dwingen. De aanslagen van de Baskische afscheidingsbeweging ETA hebben niet alleen veel slachtoffers gekost. Het geweld zorgde ook voor flink wat politieke en economische instabiliteit in Spanje.

Conclusie

Ondanks de binnenlandse politieke strubbelingen gaat het Spanje economisch gezien voor de wind. In 2017, het jaar waarin de kwestie Catalonië een voorlopig kookpunt bereikte, groeide de Spaanse economie wereldwijd gezien het hardst. Die groei zal in 2019 doorzetten, maar het land krijgt te maken met een lichte afremming. Dit geldt overigens voor de wereldwijde economie volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De groei van het Spaanse bbp gaat van 2,7% naar 2,2%. De Spaanse regering gaat voor 2018 uit van een groei van 2,8%. Het blijft dus nog wel even goed gaan met Spanje. De kwestie Catalonië lijkt tot rust te zijn gekomen. Daarnaast zijn de sectoren die het meest te lijden hadden van de crisis bemoedigend opgekrabbeld. Er wordt weer geïnvesteerd in Spanje. De huizenmarkt en de bouwsector zullen nog wel even zorgenkindjes blijven. Een volledig herstel zit er niet meer in, maar grote klappen als die van enkele jaren geleden ook niet.

» Vraag meer informatie over het MountainShield Capital Fund

Macro-economisch Spanje

Selwyn Duijvestijn

Selwyn Duijvestijn

Beursexpert Selwyn Duijvestijn is bekend vanwege zijn concrete beurstips en contraire beleggingsstijl. De publicaties van Selwyn Duijvestijn verschijnen veelvuldig in gerenommeerde media, zowel in de print als de online edities.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Lees ook de volledige disclaimer.
phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen