MSCF USP 2-717889-edited.jpg

Het laatste nieuws

ROI asset management

Geschreven door MountainShield redactie

ROI Asset Management is een toonaangevende professionele financiële dienstverleningsorganisatie met een bewezen staat van dienst in oplossingen voor fondsbeheer.

ROI am

ROI asset management is in 2007 door de AFM vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen, als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hiermee is ROI am één van de minder dan 100 beleggingsinstellingen in Nederland wie in het bezit zijn van deze beheervergunning. Dit betekent dat ROI asset management onder vergunning Fondsen kan opzetten, beheren en aanbieden. Als een onafhankelijke en gereguleerde aanbieder is ROI asset management hiermee de ideale zakenpartner voor portfolio beheerders en investeerders.

Fondsbeheer van ROI

Als beheerder is ROI asset management verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid in het belang van de participanten, conform het prospectus en aanvullend prospectus van haar beleggingsfondsen. De beheerder voert tevens het risicobeheer uit – zoals vastgelegd in het risicomanagementbeleid – en verzorgt de financiële verslaglegging. Beheerder ROI asset management is geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Beleggingsfondsen ROI

De beleggingsfondsen van ROI - Welgesteld Biotechnologie Fonds en MountainShield Capital Fund - staan geregistreerd als beleggingsfondsen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zowel de beheerder als de bewaarder van de beleggingsfondsen staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Dit betekent dat ROI asset management te allen tijde dient te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid van de bestuurders, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en informatieverschaffing aan deelnemers, publiek en toezichthouders. Bovendien zijn de voorwaarden en afspraken vastgelegd in een gedetailleerd en bindend prospectus.

Meer weten over ROI asset management? Bekijk de website van ROI asset management op www.roiassetmanagement.com.

ROI Asset Management

MountainShield redactie

MountainShield redactie

De redactie van het MountainShield Capital Fund.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Lees ook de volledige disclaimer.

Meer nieuws

Er zijn nog geen aanverwante nieuwsberichten.

phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen