MSCF USP 2-717889-edited.jpg

Het laatste nieuws

Feiten over beleggen in gezonde voeding

Geschreven door Selwyn Duijvestijn

Beleggen in gezond voeding kan een fijn rendement opleveren. Er zijn in deze beleggingssector enkele zaken waar beleggers rekening mee moeten houden.

Wat is het marktaandeel van gezonde voeding?

Gezond en verantwoord geproduceerd voedsel haalt een steeds groter marktaandeel. Ging het vroeger om een niche binnen de voedselindustrie; nu is het een industrie op zichzelf. In 2016 was de groei wereldwijd 6% en ging er voor bijna 28 miljard euro aan verpakt biologisch voedsel over de toonbank. Die groei zet door. ABN AMRO heeft het over een groei van 5% tot 20% en ook andere analisten zijn positief. Dat heeft te maken met het feit dat mensen uit steeds meer bevolkingsgroepen gezond voedsel willen. Ouderen merken dat ze door bewust te eten langer fit blijven. Ouders willen niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun kinderen verantwoorde voeding en jongeren blijken allang niet meer van de ‘patat-generatie’. Juist millennials, hipster of niet, houden van een gezonde levensstijl. In Nederland doen supermarkten als Marqt en EkoPlaza goede zaken. Volgens ING is ‘biologisch’ de snelst groeiende categorie binnen de voedselindustrie. In ons land werd in 2016 voor 3,8 miljard euro aan duurzaam voedsel verkocht; een groei van het marktaandeel van 10% in vergelijking met een jaar eerder.

Biologische landbouw in Nederland

Biologische landbouw doet behoorlijk opgang. In 2017 liet de sector een duidelijke groei zien. Het gaat dan niet alleen om de veestapel, maar ook om biologisch telen van gewassen. In de biologische akkerbouw groeide vooral de aardappelproductie stevig. Ook de productie van biologische zuivel nam toe. In 2017 werd ruim 223 miljoen kilo onbewerkte biologische melk bij zuivelfabrieken aangeboden. Dat is ruim 12% meer dan een jaar eerder. Het aantal biologische eieren voor consumptie groeide met ruim 14%.Overigens is de biologische landbouw relatief gezien nog altijd vrij beperkt. In 2017 was 3,2% van de totale landbouwgrond in ons land in gebruik voor biologische landbouw.

Van de totale veestapel was 2,9% biologisch tegenover 2,6% een jaar eerder. Bij de melkproductie is het percentage met 1,6 zelfs nog lager. De verwachting is dat die percentages zullen stijgen. Eieren, brood en banket, vlees, soep en babyvoeding zijn de sterkst groeiende producten binnen de biologische landbouw. Dat blijkt uit een analyse die de Rabobank eind 2017 maakte. Afgezien van babyvoeding hebben deze producten relatief weinig bewerking nodig en kennen ze weinig schaarste in het aanbod van grondstoffen. Bewerking van grondstoffen maakt de prijs altijd hoger. Dat geldt ook voor schaarste van grondstoffen. Ondanks deze drukkende factoren op de prijzen van grondstoffen, zijn biologische producten nog steeds duur in vergelijking met die uit de (bio-)industrie. Nu veel supermarktketens inspelen op de wens van consumenten om biologisch en gezond voedsel te kunnen kopen, zou het prijsniveau kunnen dalen.

» Lees hier ons achtergrondartikel over beleggen in gezonde voeding.

Het nieuwe vlees

De vleesconsumptie staat wereldwijd onder druk. Het produceren van genoeg vlees voor de wereldbevolking vergt enorm veel van landbouwgronden en het milieu. Daarnaast worden steeds meer vleesproducenten geconfronteerd met schandalen. Die komen door het gebruik van verboden middelen of middelen die slecht zijn voor de bevolking. Bovendien stuit de wijze waarop bedrijven in de bio-industrie omgaan met dieren steeds meer mensen tegen de borst. Al deze factoren zorgen ervoor dat er meer belangstelling is voor vleesvervangers.

Meerdere grote bedrijven én start-ups hebben zich op kant-en-klare vegetarische burgers gestort, die ook steeds prominenter zichtbaar zijn in de supermarktschappen. In 2017 groeide de consumptie daarvan volgens de Green Protein Alliance met 17% ten opzichte van 2016. En een bedrijf als Carrefour meldde in 2017 een omzetgroei van 25% in de vegetarische producten. Daarnaast zijn ook oosterse sojaproducten als tofu en tempé steeds vertrouwder in de westerse keuken. In Japan zijn de tofu-restaurants al decennia populair. China kent een hele cultuur rond vleesvervangers. Vegetarische restaurant zijn geen bijzonderheid. In de meeste gevallen gaat het om restaurants waar mensen aan een buffet kunnen aanschuiven. Het gebodene is niet alleen zeer gevarieerd maar ook nog eens van excellente kwaliteit.

hamburgertChina maakt veel werk van vegetarisch eten. Niet alleen omdat er in het land veel mensen vanwege geloofsovertuiging geen vlees eten, maar ook omdat het steeds moeilijker wordt om aan de stijgende vraag naar vleesproducten te voldoen. Door de urbanisatie komt er meer welvaart en de verstedelijking zorgt ook nog eens voor minder landbouwgrond. Daar komt nog bij dat de varkenshouderijen een zeer zware wissel op het milieu trekken. De Chinese overheid is een campagne gestart om de bevolking minder vlees te laten eten. Van oudsher geloven de Chinezen dat vlees goed is voor de gezondheid. Hoe meer vlees, hoe beter, is het adagium en daar wil de overheid vanaf. Goede en betaalbare vleesvervangers helpen daarbij. Veel vleesvervangend voedsel is gebaseerd op soja. Vandaar dat dat landbouwproduct zeer gewild is in China. Overigens wordt er ook veel gedaan met zeewier en paddenstoelen.

In Nederland daalde de vleesconsumptie sinds 2010, maar na een lichte stijging is de consumptie in 2017 gestabiliseerd. Meer Nederlanders zijn op zoek naar vleesvervangers. Het aantal flexitariërs, mensen die niet meer zeven dagen in de week vlees eten, stijgt. ABN AMRO ziet in een analyse een duidelijke verschuiving van vlees naar plantaardige eiwitten. Daarvan profiteren bedrijven die vleesvervangers maken. Hoewel de markt nu nog klein is, zit er zeker groei in. Een bedrijf als De Vegetarische Slager merkt dat. Het verkoopt allerlei vleesvervangers: van vegetarische drumsticks en worsten tot visvrije tonijn en garnalen. In 2010 werd de eerste winkel in Den Haag geopend. Tegenwoordig worden de producten van de Vegetarische Slager in honderden supermarkten verkocht en zijn er verkooppunten in Portugal, Spanje, Zwitserland, Duitsland en zelfs Zuid-Korea.

Een hamburger van 300.000 euro

De hele vaderlandse pers was in december 2011 in Maastricht te vinden. Daar mocht het journaille de eerste kweekvlees-hamburger proeven. Het ging slechts om een flintertje per man en de prijs loog er niet om. Om de hongerige persmondjes te vullen met één hamburger was €300.000 nodig.

De eerste kweekburger werd gemaakt van 20.000 minuscule stukjes vlees van slechts 2 millimeter lang. Ze werden gekweekt in kleine petrischaaltjes uit stamcellen die (pijnloos) waren afgenomen van twee koeien. Het duurde drie maanden om de burger te produceren. Journalisten waren redelijk positief over wat ze te eten kregen. Toch is het daarna angstvallig stil gebleven rond kweekvlees. Dat heeft volgens de onderzoekers veel te maken met financiën. Nederland was een van de koplopers op het gebied van kweekvlees, maar om er echt een rendabele productielijn omheen te bouwen is er €50 tot €100 miljoen nodig. Het zal dus nog wel even duren voor we een hamburger uit het laboratorium kunnen bestellen. Het laat wel zien wat biotech in de nabije toekomst kan betekenen voor de voedselproductie.

» Lees hier ons artikel over gezonde voeding aandelen.

» Vraag meer informatie over het MountainShield Capital Fund

China Gezonde voeding Voedingsindustrie

Selwyn Duijvestijn

Selwyn Duijvestijn

Beursexpert Selwyn Duijvestijn is bekend vanwege zijn concrete beurstips en contraire beleggingsstijl. De publicaties van Selwyn Duijvestijn verschijnen veelvuldig in gerenommeerde media, zowel in de print als de online edities.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Lees ook de volledige disclaimer.
phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen