MSCF USP 2-717889-edited.jpg

Het laatste nieuws

Alles over duurzaam beleggen

Geschreven door Onze redactie

Beleggen kan op vele manieren. Investeren in een groene toekomst is aantrekkelijk voor u èn voor de wereld om u heen. De experts van MountainShield Capital Management over duurzaam beleggen.

Een duurzame belegging is een investering in ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat wil zeggen dat deze ondernemingen hun beleid en/of hun producten maken met oog voor mens, maatschappij en milieu. Het zijn bedrijven (met hun management) die verder kijken dan de dag van morgen en ook over tientallen jaren een schone wereld willen met evenveel kansen voor iedereen. Er zit veel ideologie in, maar ook gedrevenheid om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Dat spreekt meer en meer beleggers aan.

» Lees hier hoe onze strategie zich houdt bij veranderende markten.

Voordelen

Een duurzame belegging levert, naast financieel rendement, een maatschappelijk voordeel op. Voor degene die belegt, geeft dit dus niet alleen kans op winst maar ook een ‘goed gevoel’. Het is een sociale investering. Vaak levert duurzaam (of groen) beleggen ook belastingvoordeel op; de belastingdienst geeft namelijk een vrijstelling op inkomstenbelasting voor veel van dit soort beleggingen.

Om precies te zijn: voor groene beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 tot € 57.845 (2018) zonder fiscaal partner en tot € 115.690 mèt fiscaal partner. Is uw belegging meer waard dan dat bedrag, dan betaalt u over dat deel belasting. Dus stel dat u single bent en voor € 60.000 duurzaam belegt, dan betaalt u belasting over (60.000 - 57.845 =) € 2155.

duurzaam-groen-beleggen

Lange termijn - korte termijn

Zeker op dit moment is de termijn waarop beleggers winst kunnen halen uit hun aandelen veel korter dan wanneer ze zouden beleggen in duurzame/groene bedrijven. De markt is nog overheersend niet-duurzaam. Die verschuiving naar duurzaamheid is evenwel wel gaande en zal mogelijk nog versnellen. Klimaatverandering en de algehele trend van sociaal wenselijk ondernemen is groeiende. Maar op dit moment is het gros van de beleggers nog niet bezig met de afweging of hun aandeel al dan niet van een duurzaam bedrijf is. Voordeel van niet-duurzame beleggingen tegenover groene beleggingen is dus: snellere winsten.

In principe is duurzaam beleggen altijd iets voor de langere termijn. Duurzame beleggers zijn immers niet alleen geïnteresseerd in hun vermogensgroei maar kiezen ook bewust voor het sociale aspect - en halen daar dus ook voldoening uit. Het is dus in de eerste plaats meer een ethisch rendement dan een cash rendement.

» De duurzame beleggingen van het MountainShield Capital Fund.

Toekomstbeleggen

Hoe populairder duurzaam beleggen wordt, des te meer worden bedrijven gedwongen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dus de verwachting is dat het wereldwijd marktaandeel van duurzame bedrijven (en derhalve hun verhandelbare aandelen op de beurs) meer en meer gaat toenemen.

Daardoor zal de verhouding van welke manier van beleggen het meeste geld oplevert langzaam verschuiven naar de kant van duurzaam. Het woord zegt het immers al: duurzaam betekent immers lang houdbaar. Dat betekent dus ook dat er steeds vaker belegt zal gaan worden met een grotere beleggingshorizon.

» Vraag meer informatie over het MountainShield Capital Fund

Groen Duurzaam beleggen

Onze redactie

Onze redactie

De redactie van ROI Asset Management beheert content voor haar fondsen.
Bezoek onze website www.roiassetmanagement.com voor onze fondsen en diensten.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Lees ook de volledige disclaimer.

Meer nieuws

phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen