MSCF USP 2-717889-edited.jpg

Het laatste nieuws

Beleggen in biotech

Geschreven door Redactie

Als beleggers zijn we op zoek naar een zo hoog mogelijk rendement tegen een zo laag mogelijk risico. De biotechnologie sector huisvest aandelen met een hoog potentieel. Reden voor MountainShield om een apart beleggingsfonds op te richten met de focus op biotech!

De farmaceutische industrie kent een enorme omvang en aandelen uit deze sector laten soms de meest spectaculaire koersontwikkelingen zien. Beleggers die bewust een weloverwogen risico nemen en de juiste aandelen selecteren, kunnen een mooi rendement behalen in deze sector.
Biotechnologie is één van de vreemdste, meest fascinerende peiler van de aandelenmarkt. In hoeveel andere industrieën streven bedrijven letterlijk naar het redden van levens? Elke sector kent wel een paar aandelen waarvan de koers potentieel kan verdubbelen. Maar welke industrie kan biotech evenaren in het enorme aantal aandelen dat zou kunnen verdubbelen indien de ambitieuze plannen van hun bedrijven daadwerkelijk vruchten afwerpen?

Aan de andere kant, in hoeveel andere industrieën verbranden bedrijven honderden miljoenen dollars, vaak met niets als eindresultaat? Hoeveel andere industrieën vertrouwen op wetenschappelijke mysteries die een uitdaging zijn voor zelfs hooggekwalificeerde geleerden?

Biotechbedrijven

Beleggen in biotech aandelen is daarom een vak apart. Er is veel onderzoek nodig en de waardering komt tot stand op basis van potentie en niet op basis van de huidige omzet en winst. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen verloopt in fasen. Wie zijn huiswerk goed doet kan een mooie slag slaan in de biotech sector.

» Lees meer over het Welgesteld Biotechnologie Fonds.

Wetenschappers schetsen vaak een zeer mooi beeld van de toekomst die ontstaat door hun uitvindingen, maar om een medicijn echt goedgekeurd te krijgen zijn investeringen in tijd en geld nodig. De doorlooptijd van goedkeuring van een medicijn is gemiddeld meer dan 10 jaar, de kosten van ontwikkeling gedurende die tijd meer dan 1 miljard en de kans dat na de start van de laatste fase een medicijn wordt goedgekeurd is nog steeds 50-50.
Hoe moet een belegger de keuze maken uit alle beschikbare aandelen?

Wat is Biotechnologie precies?

Als we het over biotech aandelen hebben dan denken we snel aan medicijnen. Maar biotechnologie is méér, het is in feite alle technologie gebaseerd op biologie, dus veranderingen van levende systemen. Medicijn technologie is een voorbeeld hiervan (maar dan hebben we het niet over de traditionele medicijnen), maar ook allerlei ontwikkelingen in de landbouw om betere gewassen te krijgen en biobrandstoffen vallen er onder. Ook afvalwaterzuivering wordt geholpen met biotechnologie.

Wanneer we het hebben over biotech aandelen, zullen we hier alleen spreken over de ontwikkeling van medicijnen voor mensen met behulp van de nieuwe technologie, gebaseerd op genetische verandering van (het gedrag van) menselijke moleculen.

Ontwikkeling van nieuwe medicijnen

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen verloopt in fasen. In het begin hebben we het over laboratoriumonderzoek en eventueel dierproeven. Vele medicijnen zitten in deze fase, de fase van uitproberen. In de preklinische fase spelen universiteiten een belangrijke rol. In fase 1 volgen testen op gezonde menselijke vrijwilligers, typisch enige tientallen. In deze fase wordt er vaak gefinancierd door durfkapitaal, schenkingen en privé investeringen. Ongeveer 1 op de 10 komt door deze fase heen. In fase 2a worden 25-300 patiënten behandeld en in fase 2b nog eens enkele honderden om een betere statistiek te krijgen. In fase 3 volgt behandeling van duizenden patiënten, deze fase kan zomaar 5 jaar duren. Na fase 3 kan het medicijn worden goedgekeurd voor de markt. In deze laatste fase gaat het nog steeds mis voor het merendeel van de medicijnen. Soms worden er additionele eisen gesteld of wordt de claim van het geneesmiddel versmalt om toch goedkeuring te kunnen krijgen. Na goedkeuring komt de fase van commercialisatie. Als het bedrijf dat het medicijn op de markt wil brengen beursgenoteerd is dan geeft de succesvolle fase 3 afsluiting natuurlijk een boost in de beurskoers.

Biotech-laborant-microscoopDe kosten van het ontwikkelingstraject zijn ontzettend hoog, door het feit dat het om mensen gaat en alles terecht zeer goed moet worden vastgelegd. Een ruwe gemiddelde indeling van uitgaven is 5 miljoen in de researchfase, 20 miljoen in de preklinische fase, 100 miljoen in fase 1 en 2 en nog eens 250 miljoen in fase 3. Per medicijn kan dit sterk verschillen, deze (lage!) schattingen geven een idee van wat de ontwikkeling kost. De kans op uiteindelijk succes neemt natuurlijk toe met het verloop van de fases, van 0.1% na research en nog steeds een schamele 0.5% na de preklinische fase tot 30% bij de start van fase 3.

De regelgevende instantie die nieuwe geneesmiddelen goedkeurt voor de Amerikaanse markt en die klinische proeven met mensen mogelijk maakt is de Food and Drug Administration (FDA), dit is de ultieme poortwachter voor elk biotechbedrijf. De FDA vereist dat alle bedrijven (tot hun tevredenheid) vaststellen dat een potentieel nieuw medicijn veilig en effectief is voor het beoogde doel. Voor Europa doet de EMA hetzelfde.
Beleggers moeten het FDA/EMA-proces en de vereisten begrijpen. Om goedkeuring door de toezichthouders te verkrijgen, moeten biotechbedrijven voldoende informatie verzamelen om te bepalen of het medicijn veilig en effectief is.

De ontwikkeltijd is lang maar toch is snelheid belangrijk, vanwege de beperkte geldigheid (20 jaar) van patenten. Oponthoud in het goedkeuringsproces, vaak ook veroorzaakt door de goedkeurende instantie die tienduizenden pagina’s moet doornemen, is zeer frustrerend voor biotech bedrijven.

Succesverhaal met intermune

Hoe lucratief de biotech sector is voor beleggers, blijkt uit het rendement dat MountainShield haalde met het aandeel InterMune. InterMune was een bedrijf dat zich specialiseert in IPF-behandelingen en het concern was voornamelijk actief op de Amerikaanse markt. We gebruiken met nadruk het woord was, want in 2014 is InterMune voor $8,1 miljard overgenomen door de Zwitserse farmaceut Roche. We waren er destijds vroeg bij en konden bij de aankondiging van de overname maar liefst 2.000% rendement bijschrijven voor onze abonnees!

De reden dat wij het aandeel tipten was omdat InterMune alle signalen vertoonden van een succesvol biotech. Wij zagen al in een vroeg stadium dat dit een overnamekandidaat kon zijn voor de farmaceutische industrie. In het 'slechtste' geval zou het bedrijf zelf de markt op gaan met haar Esbriet medicijn en zelfstandig de blockbuster-status van $1 miljard omzet per jaar bereiken.

Jaarlijks wordt bij zo’n 70.000 patiënten IPF vastgesteld. Dit aantal zou in de tijd alleen maar groeien vanwege de nieuwe manieren om IPF vast te stellen. Gemiddeld wordt 6% van deze patiënten niet behandeld wegens problemen met de lever. Esbriet was ten tijden van onze tip nog niet goedgekeurd in de Verenigde Staten. Wij ontdekten een onderzoek waaruit bleek dat 75% van de artsen in andere landen al voorkeur hadden voor het nieuwe middel van InterMune. Gezien de verwachte prijs van Esbriet en de omvang van de IPF-markt in de VS zou zelfs in het pessimistische scenario waarin Esbriet slechts een kwart van de potentiële IPF markt zou beheren, de omzet in de VS nog steeds hoger zijn dan $500 miljoen per jaar.
We stapten in tegen een koers van $4. Met de overnameprijs van $74 waren onze aandelen vanaf aankoopmoment direct $70 meer waard. Dat is een stijging van maar liefst +1850%! Wie voor $4.000 was ingestapt had aan deze tip dus zelfs $74.000 verdiend! Deze exorbitante stijgingen zijn mogelijk in de biotech wereld.

Welgesteld Biotechnologie Fonds

Het zal u duidelijk zijn: geen aandelensector zo kansrijk als de biotechnologie. Naast ons 'algemene' Capital Fund hebben wij van MountainShield daarom het Welgesteld Biotechnologie Fonds in het leven geroepen. Als participant kunt u met dit beleggingsfonds profiteren van het potentieel van een flinke mand vol biotech bedrijven. Ieder bedrijf heeft een eigen pijplijn vol kandidaat medicijnen in ontwikkeling. Vanzelfsprekend hebben wij bij de selectie van deze bedrijven gekeken naar hun potentieel, maar ook naar hoe ze geleid worden, de cashflow en de grootte van de toekomstige afzetmarkt. We nodigen u als belegger graag uit om nader kennis te maken met ons biotech beleggingsfonds!

» Vraag het informatiepakket online aan.

» Vraag meer informatie over het MountainShield Capital Fund

Disclaimer: MountainShield heeft op moment van schrijven geen positie in genoemde aandelen.

Biotech Biotechnologie Intermune

Redactie

Redactie

De redactie van ROI Asset Management beheert content voor haar fondsen.
Bezoek onze website www.roiassetmanagement.com voor onze fondsen en diensten.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Lees ook de volledige disclaimer.

Meer nieuws

Er zijn nog geen aanverwante nieuwsberichten.

phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen