MSCF USP 2-717889-edited.jpg

Het laatste nieuws

Beleggen in aardgas

Geschreven door Redactie

Aardgas is niet meer weg te denken als energiebron. Het wordt vaak samen met aardolie gevonden. Ondanks de opkomst van duurzame energievormen blijft de vraag nog steeds groot. Dat maakt aardgas interessant voor beleggers.

In het verleden werd aardgas gezien als bijproduct en afgefakkeld. In onze tijd is het van de fossiele brandstoffen de schoonste soort. De vraag zal namelijk groot blijven, zeker nu vervuilende fossiele brandstoffen wereldwijd in de ban worden gedaan en we middenin de transitie zitten naar schonere, duurzame energiewinning.

 » Lees meer over het onderwerp energie.

Wat is aardgas?

Brandbaar aardgas is een mengsel van lichte koolwaterstoffen. Het bestaat vooral uit methaan en kleinere hoeveelheden stikstof, zuurstof en kooldioxide. De samenstelling van aardgas kan wisselen. Zo bevat Gronings gas meer stikstof dan Russisch gas. De samenstelling heeft invloed op de brandbaarheid van het gas en daarom mengen leveranciers het gas voor een constante kwaliteit en samenstelling.

Geschiedenis van aardgas

Het gebruik van aardgas gaat terug tot zeker 1000 voor Christus. Toen gebruikten de Grieken al aardgas om de vlam in het Orakel van Delphi brandend te houden. De Chinezen experimenteerden 500 jaar later met het transporteren van aardgas via uitgeholde bamboestammen. Ze gebruikten het gas om zeewater mee te koken zodat het als drinkwater kon dienen. Pas in 1785 werd aardgas commercieel gebruikt. Dat gebeurde in Groot-Brittannië. Aardgas, gewonnen uit steenkool, werd gebruikt om huizen en straten te verlichten. In 1821 werd in Noord-Amerika aardgas gevonden. William Hart boorde de eerste bron aan in de staat New York en dat zorgde voor de oprichting van de Fredonia Gas Light Company, het eerste gasbedrijf in de Verenigde Staten. In 1836 startte de stad Philadelphia het eerste door de overheid geleide gasdistributiesysteem. Philadelphia Gas Works is nu nog steeds het grootste en oudste door de overheid geëxploiteerde systeem in het land.

» Lees hier ons artikel over aardgas aandelen.

Werd aardgas in de negentiende eeuw voornamelijk gebruik als lichtbron; door de komst van de bunsenbrander kon aardgas ook ingezet worden als warmtebron. Gas werd vanaf toen ook gebruikt om huizen te verwarmen. De komst van goede pijpleidingen zorgde ervoor dat aardgas breed beschikbaar kwam voor allerlei doeleinden. In onze tijd wordt aardgas niet meer alleen gebruikt als warmte- en lichtbron voor huishoudens; ook het bedrijfsleven maakt er gretig gebruik van. Bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit door elektriciteitscentrales. In samengeperste vorm (CNG) doet het dienst als alternatieve brandstof voor personenauto's en bussen. De vloeibare variant (LNG) wordt gebruikt voor vrachtwagens. Deze vorm van fossiele brandstof is schoner dan benzine. Verder is aardgas terug te vinden in allerlei chemische productieprocessen, zoals ammoniak.

Commodity

Aardgas is een commodity. Dat betekent dat de gasprijs afhankelijk is van een aantal factoren. Zo is de prijs gekoppeld aan de olieprijs. Zakt of stijgt de prijs van een vat olie, dan heeft dat directe invloed op de gasprijs. Verder bepaalt de markt ook de prijs. Is de vraag hoog, bijvoorbeeld in de winter, dan zal die stijgen. Daarnaast zijn economische factoren belangrijk, zoals de staat van de wereldeconomie.

In Europa is Nederland een van de plekken waar grote aardgasvelden zijn gevonden. In 1948 vond de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) economisch winbare voorraden aardgas in enkele kleinere gasvelden in Drenthe. In de daaropvolgende jaren werden meer gasvelden gevonden. Vanaf 1963 werd ons land in rap tempo aangesloten op het aardgasnet. Vanaf 2014 is er veel te doen over de aardgaswinning in ons land. Door de vele aardbevingen in het noorden van ons land heeft de regering besloten de gaswinning langzaam af te bouwen.

» Vraag meer informatie over het MountainShield Capital Fund

Energie Aardgas

Redactie

Redactie

De redactie van ROI Asset Management beheert content voor haar fondsen.
Bezoek onze website www.roiassetmanagement.com voor onze fondsen en diensten.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Lees ook de volledige disclaimer.
phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen