MSCF USP 2-717889-edited.jpg

Het laatste nieuws

Wat zijn aandelen?

Geschreven door Redactie

MountainShield Capital Management heeft enkele beleggingsfondsen in beheer die beleggen in aandelen. Maar wat is een aandeel precies? Wat bepaalt de waarde van een aandeel? Hoe is de aandelenhandel ooit ontstaan? Bent u als aandeelhouder echt deels eigenaar van een bedrijf?

Aandelen zijn deelnemingen in het eigen vermogen van een onderneming. In theorie zijn het daarmee ook eigendomsbewijzen van een deel van het bedrijf. In de praktijk heeft men evenwel geen bestuursrecht. Het bezit van een aandeel geeft wel het recht van inspraak en informatie. Een aandeel geeft zeggenschapsrecht en winstrecht. Winst wordt gewoonlijk uitbetaald in de vorm van dividend. Lang niet elke onderneming doet echter aan dividenduitkeringen. Aandeelhouders kunnen wel altijd profiteren van een koerswinst.

» Lees hier wat onze strategie voor uw portefeuille kan doen.

Wie geeft aandelen uit?

Aandelen kunnen zowel door een besloten vennootschap als door een naamloze vennootschap worden uitgegeven. De reden voor een onderneming om aandelen uit te geven is kapitaalbehoefte. Met een aandelenuitgifte haalt een bedrijf geld op waarmee het groei kan financieren. Of onderzoek.

Alleen de aandelen die zijn uitgegeven door een nv zijn verhandelbaar via een effectenbeurs. Aandelen van een bv worden door buiten de beurs om, onderhands, verhandeld.

Geschiedenis: het eerste aandeel

De eerste officiële uitgifte van verhandelbare aandelen in Nederland vond plaats op 27 september 1602 in Amsterdam. De VOC gaf destijds aandelen uit om de overzeese handelsactiviteiten te kunnen financieren. Met deze aandelenemissie ontstond de eerste effectenbeurs ter wereld.

Maar eigenlijk werd de grondslag voor de beurshandel al gelegd in de 12e eeuw. In Frankrijk hielden zogenoemde courretiers de change zich namens de banken bezig met de schuldmanagement van boerengemeenschappen. Omdat er tevens sprake was van schuldenruil, zou men kunnen spreken van de eerste brokers. Een eeuw later waren er transacties in schuldpapieren in het huis van de familie Van der Beurze in Antwerpen. Deze activiteiten werden populairder en er kwamen ook 'beurshuizen' in Gent en Rotterdam.

In diezelfde eeuw ontstond er ook een handel in Venetië waar staatsschuldpapieren aan de man werden gebracht. Kort hierop volgden banken in Pisa, Verona, Genoa en Florence. Dit had overigens te maken met het feit dat deze steden onafhankelijk waren en niet werden bestuurd door een hertog maar door een burgerraad.
In Italië werden de allereerste officiële aandelen verhandeld. Daarna kwam Engeland en pas daarna de lage landen.

20190130_154001

Waarde van een aandeel

Aandelen worden altijd uitgegeven tegen de nominale waarde. Wanneer aandelen worden uitgegeven kan de uitgifteprijs verschillen met de nominale waarde. Indien een aandeel wordt uitgegeven tegen de nominale waarde, heet dit 'a pari'. Een uitgifteprijs onder de nominale waarde heet 'onder pari', en een uitgifteprijs boven de nominale waarde heet 'boven pari'. In het laatst genoemde geval haalt de vennootschap meer op dan het nominale bedrag op de balans. Het extra vermogen noemt men 'agio'. Op de balans noteert het bedrijf naast de post 'geplaatst aandelenkapitaal' de post 'agioreserve'.

Elke belegger doet er goed aan om zich eerst te verdiepen in het bedrijf achter het aandeel. Wat doet het bedrijf, in welke branche is het actief? Welke positie heeft het in de markt, hoe wordt het bedrijf geleid? Het is niet gek als u als belegger het jaarverslag eens doorneemt alvorens u besluit in aandelen te stappen.

De waarde van een aandeel daalt of stijgt al naargelang de waarde van het bedrijf minder wordt of toeneemt. Dit hangt vaak af van marktfactoren en het algehele beurssentiment. En die worden weer sterk bepaald door economische factoren of politieke ontwikkelingen. Het is zelden saai op de beurs. Voor wie aandelen heeft en graag een rustige nachtrust daarbij, doet er goed aan zich niet teveel door de waan van de dag te laten beïnvloeden. Gouden regels voor iedere belegger: uitsluitend beleggen met geld dat u niet direct nodig heeft, spreiden over meerdere sectoren en/of landen en bij voorkeur ook beleggen voor de langere termijn. Beleggen neemt risico's met zich mee, juist daarom dient iedere belegger te weten waarin hij of zij belegt. Het rendement op aandelen is potentieel veel groter dan welke spaarrekening ook. Historisch gezien levert beleggen, zeker over een langere periode, meer op dan spaargeld.

Dividendaandelen

Het rendement op aandelen bestaat enerzijds uit de koerswinst en anderzijds uit de dividenduitkeringen. Dividend is in feite een deel van de winst van het bedrijf. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering kunnen bezitters van aandelen meebeslissen (zelfs stemmen) over het dividendvoorstel van het management. Zo heeft u als aandeelhouder inspraak over wat er met de bedrijfswinst moet gebeuren: geheel, gedeeltelijk of niet uitkeren aan de aandeelhouders. Soms is het namelijk wenselijk dat een bedrijf zijn kapitaal aanwendt voor een overname, bijvoorbeeld.

Beleggingsfondsen

U kunt aandelen verschillende bedrijven kopen en zelf voor spreiding zorgen. Het is ook mogelijk om via een ETF te beleggen in een sector of index. Ook kunt u besluiten in een beleggingsfonds te stappen. Hierin zit al een selectie van aandelen. Een beleggingsfonds, zoals het MountainShield Capital Fund, investeert in tientallen verschillende aandelen tegelijk. Het voordeel daarvan is dat het risico automatisch gespreid wordt.

» Vraag meer informatie over het MountainShield Capital Fund

Dividendaandelen Beursgang Aandelen

Redactie

Redactie

De redactie van ROI Asset Management beheert content voor haar fondsen.
Bezoek onze website www.roiassetmanagement.com voor onze fondsen en diensten.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Lees ook de volledige disclaimer.
phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen