Onze aandelenselectie en kijk op de wereld | MountainShield Capital Fund

Onze kijk op de wereld

Dit is waarom wij beleggen in DGB Group

Geschreven door Redactie

DGB Group is de werknaam van de Groene Belangen Behartiger. DGB is genoteerd aan de lokale markt op Beursplein 5. Wij beleggen in aandelen DGB Group omdat we een sterke onderwaardering zien in de cijfers.

Beleggen in DGB Group

De DGB Group presenteerde in mei haar goedgekeurde jaarcijfers. Die waren stukken beter dan de cijfers van de eerste zes maanden van 2017. Bovendien sprak de voorzitter van de DGB Group uit veel vertrouwen te hebben in de geformuleerde doelstellingen voor 2018 en 2019. Hij liet daarbij optekenen dat er zelfs meer in het vat zit als DGB verder investeert en overnames pleegt. In dat geval kan er over 2018 zelfs een EBITDA van €2,47 miljoen worden behaald en in 2019 een EBITDA van €6,26 miljoen. Het goede tweede halfjaar van 2017 is de opmaat voor deze verbeterde resultaten. De leverancier van groene energie en van agrarische software is zeer optimistisch. CEO Van Riele van de DGB Group gaf fors hogere prognoses voor de omzet en het bedrijfsresultaat!

Aandeel DGB

De DGB Group werd in 2003 opgericht en heet nu voluit Dutch Green Business Group. Hiermee dekt de naam de lading van de houdstermaatschappij van diverse duurzame ondernemingen.

De activiteiten bestaan uit het leveren van duurzame energie en duurzame energiesystemen, en het certificeren en inspecteren van bedrijven in de agrarische sector. Daarnaast is DGB Group actief op het gebied van ICT-diensten voor de agrarische sector. Bij DGB Group werken zestig mensen die over 2017 een omzet van €27,3 miljoen genereerden. De DGB Group bestaat uit een groep bedrijven die onderling veel samenhang vertonen.

DGB Group | MountainShield Capital Fund

De volgende bedrijven behoren tot de DGB Group:

  • DGB Energie verkoopt gas en 100% groene stroom aan het MKB, particulieren en de agrarische sector. Deels wordt de groene energie (opgewekt door waterkracht, windenergie, zonne-energie of biomassa) bij agrariërs in het oosten van het land ingekocht.
  • Agri Solar levert kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen aan bedrijven en particulieren in heel Nederland.
  • ESN, Energie Service Nederland, levert diensten en advies over aan energie gerelateerde vraagstukken. Het onderdeel Argus is er voor incasso en juridische dienstverlening.
  • Degrosolutions (51%-belang) ontwikkelt gespecialiseerde ICT-oplossingen voor met name de energie- en agrarische sector.
  • Producert is de onafhankelijke certificeringsinstelling voor de agrarische en voedselproducerende sector.
  • De Groene belangenbehartiger onderhoudt regelingen van diverse keurmerken, zoals IKB (Integrale Keten Beheersing). Deze keurmerken waarborgen dierenwelzijn, diergezondheid en de duurzaamheid en voedselveiligheid van dieren en producten.
  • DGBase beheert diverse databanken binnen de agrarische sector, zoals registratie van antibioticagebruik en identificatie en registratie van huisdieren.
  • Corilus Veterinary is de gespecialiseerde ICT-partner voor dierenartspraktijken.
  • Viva Online levert applicaties voor de veterinaire sector.

Energiecentrum Hardenberg | MountainShield Capital Fund

Gang van zaken en verwachtingen

Er werden veel nieuwe bedrijven overgenomen die geïntegreerd moesten worden. De stijging van de bruto omzet en de daling van de inkoopwaarde van de omzet heeft geresulteerd in een positief bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) van €0,6 miljoen in het tweede halfjaar van 2017. Hierdoor komt de EBITDA voor 2017 uit op €0,2 miljoen negatief, terwijl de EBITDA in het eerste halfjaar nog €0,8 miljoen negatief bedroeg. Zoals altijd gaat de kost voor de baat uit. De post immateriële activa bestaat voor €5,6 miljoen uit intern ontwikkelde software die in acht jaar wordt afgeschreven, en voor €3,75 miljoen uit klantenbestanden die in vijftien jaar worden afgeschreven. Dat de gang van zaken goed gaat, blijkt wel uit het feit dat er over de tweede helft van 2017 € 600.000 positief bedrijfsresultaat werd gerealiseerd (2016: €233.000).

In 2016 werd een omzet van €13 miljoen behaald, maar deze omzet verdubbelde in 2017 ruimschoots tot €27,3 miljoen. Die forse omzetgroei is voor het grootste deel afkomstig van de eerder overgenomen bedrijven, die volgens het bestuur van de DGB Group ook voor de komende jaren voor groei van omzet en winst gaan zorgen.

De solvabiliteit van 40% eigen vermogen (€1,23 per aandeel) op het balanstotaal is goed, maar de belegger moet rekening houden met posten immateriële activa en goodwill door de overnames van in totaal €18 miljoen (75% van het balanstotaal). Ongeveer 75% van de aandelen bevindt zich in vaste handen, waarvan iets minder dan 50% in het bezit is van de oprichter en voorzitter van de raad van commissarissen.

De prognoses van de DGB Group zijn veelbelovend. Indien ze worden behaald is het aandeel op het moment goedkoop geprijsd met een koers/EBITDA-verhouding van 4,8 (2018) en een koers/ebita van 3 voor 2019. De directie heeft eerder laten weten op een dividendrendement aan te willen sturen van 5%. Over 2018 zou zelfs een EBITDA van €2,47 miljoen kunnen worden behaald en in 2019 een bedrijfsresultaat van maar liefst €6,26 miljoen, wat neerkomt op een EBITDA van €0,83 per aandeel.

koers dgb

Nadat de aandelenkoers van DGB Group de afgelopen twaalf maanden van €2,41 naar €0,90 is teruggezakt, lijkt de koers nu te stabiliseren rond €0,97. Dit biedt koopkansen voor de speculatieve beleggers. Met een intrinsieke waarde per aandeel van €1,23, een EBITDA resultaat van €1,5 miljoen voor 2018 (€ 0,20 EBITDA per aandeel) maar trekken wij de positieve, zeer veelbelovende uitgesproken verwachtingen door van de voorzitter van de RvC van DGB Group, dan kunnen we in 2019 €0,34 EBITDA zien per aandeel wat nog kan oplopen tot een EBITDA van €0,83 per aandeel.

DGB Koers 1 jaar Weekgrafiek 13-6-18

Conclusie

Analisten dichten de duurzame markten waarop de DGB Group zich begeeft, een grote toekomst toe. Er moet steeds meer energie uit hernieuwbare bronnen worden opgewekt, waarbij moet worden gedacht aan waterkracht, windenergie, zonne-energie of biomassa. DGB Group kan van deze expansie fors gaan profiteren. Wij verwachten dat de positieve trend die is ingezet een mooi vervolg zal krijgen. Dit mede naar aanleiding van uitspraken van de topmannen over de groei van omzet en bedrijfsresultaat. Wij zijn vol vertrouwen en houden vast aan onze positie! 

Disclaimer: Het MountainShield Capital Fund heeft op het moment van schrijven een positie in de DGB Group.

Meer weten over DGB en onze posities?

Onze experts staan voor u klaar om u meer te vertellen over DGB of de andere posities in ons fonds. Onze long/short strategie geeft ruimte voor een grote selectie aan aandelen.

» Vraag meer informatie over het MountainShield Capital Fund

DGB Energie

Redactie

Redactie

De redactie van ROI Asset Management beheert content voor haar fondsen.
Bezoek onze website www.roiassetmanagement.com voor onze fondsen en diensten.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Lees ook de volledige disclaimer.

Meer nieuws

Er zijn nog geen aanverwante nieuwsberichten.

Onderwerp

phone.png
Neem contact op met een van onze experts
laat u terugbellen